Založ si blog

Otázky na mňa a Sme rodina ktoré dostávam sú zaujímavé, ale opodstatnené a tak odpovedám.

Otázky ktoré dostávam sú zaujímavé, ale opodstatnené. Ani sa nedivím, ak médiá všetko otáčajú a najmä niektorí nasadení konšpirátori, ktorí majú úlohu spochybňovať relevantnosť hnutia Sme rodina na slovenskej politickej scéne, nakoľko samotné hnutie je zložené z vlastencov, konzervatívcov a pravičiarov.

Boris Kollár ako demokrat založil otvorené hnutie a zložil štruktúru hnutia tak, aby zodpovedali výstupy z diskusie odborníkov, pracovných tímov a expertov k problémom Slovenska tak, aby obsiahli globálny reštart a začal sa štát starať o občanov SR pretože sme dospeli do štádia, kde anarchia a bezvládie spôsobilo nejestvovanie existenciu človeka, či politika, alebo štátnika, ako verejnej autority, schopnej spojiť spoločnosť na základe všeobecne platných pravidiel, zákonov, spoločenského statusu, vzájomnej úcty, mladých k starším, jednoducho Slovensko je v takom marazme, či si to pripúšťame, alebo to nechceme vidieť, ale taký je reálny stav. Určite sa to nemôže riešiť občianskou vojnou alebo revolúciou (ako niektoré skupiny naznačujú), či iným násilím, ale demokratickými princípmi s kultivovanými politikmi s víziou a programom ktorý zabezpečí reštart SR.

Takže máme demokraciu, ale nemáme demokrata vo vedení štátu resp. v našej spoločnosti chýbajú demokrati, ktorí nekradnúť, neklamú, držia slovo, hája záujmy právneho a demokratického systému a toto je problém súčasnej doby.

Boris Kollár je demokrat, cíti srdcom a tak aj koná, všetko pre blaho občana, preto budeme predkladať komplexný politický program pre starostlivý a spravodlivý štát, kde sú obsiahnuté kroky na reštart SR, ako aj zabezpečenie sebestačnosti v produkcii potravinárstva a rozvoja vidieka.

Tento model sebestačnosti sa musí vyvíjať a podporovať postupnými investičnými projektami bez prerušenia, pretože toto je východiskom a prioritou, nie import potravín bez výživových hodnôt. Trh SR a spotrebiteľa musíme chrániť, to sú len na okraj spomenuté vízie hnutia pre SR, pretože program bude predstavený.

Profilácia hnutia je jasne postavená, preto viem kde patrí hnutie Sme rodina a Boris Kollár, je to konzervatívno-pravicová strana s vlasteneckých cítením. SME RODINA – Boris Kollár bude apelovať na vyváženú zahraničnú politiku s ohľadom na bezpečnostné a ekonomické hľadisko pri využívaní svojej geopolitickej polohy, členstva v Európskej únii, ako aj v iných medzinárodných zoskupeniach a vyváženým spôsobom pristupovať k zahraničným partnerom tak na západe, ako aj na východe.

Naše tradičné hodnoty majú pôvod v gréckej kultúre, rímskom práve a kresťanskom náboženstve. Na to treba myslieť vždy, ak sa nám snažia nahovoriť, že máme akceptovať inú kultúru na našom území.

Hnutie SME RODINA má záujem o konzistentné vykonávanie slovenskej zahraničnej politiky a to predovšetkým na princípe dodržiavania medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná. Čím ďalej tým viac sa zamýšľam nad tým,pre koho sú výhodné protiruské sankcie. Pri našich cestách po Slovensku sa stretávame aj s podnikateľmi, ktorí stratili významný rusky trh kvôli sankciám.V lepšom prípade neskrachovali a našli si nové trhy pre pre svoje tovary. V tom horšom museli zavrieť svoje podniky a fabriky a prepustiť zamestnancov. Obdobná situácia je aj u našich západnych susedov.

Politické hnutie SME RODINA – Boris Kollar vzniklo ako reakcia na situáciu na Slovensku a v Európe. Veľmi citlivo vnímame ohrozenie slovenských rodín zvonku, ale aj zvnútra, a rozhodli sme sa osloviť Slovensko s našou víziou. Prioritou  hnutia Sme rodina – Boris Kollár, je vrátiť sa k očakávaniam 17. novembra 1989, čo môžu len neštandardné politické strany, ktoré neklamú, nekradnú a nepodvádzajú. Ohrozenie zvonku je v súčasnosti prebiehajúca moslimská invázia imigrantov do Európy, ktorá ohrozuje nielen našu kultúru, vierovyznanie a slobodu, ale aj naše domovy a rodiny. Slovensko musí byť pripravené na toto ohrozenie a nesmieme dopustiť, aby to zašlo až tak ďaleko ako v Paríži, alebo ako to vidíme v Nemecku, ale aj iných krajinách.

Úlohou hnutia SME RODINA je a bude chrániť všetkými dostupnými prostriedkami hranice našej krajiny a ľudí v nej žijúcich. Ohrozenie zvnútra pociťujeme intenzívne všetci každý deň. Finančné skupiny a oligarchovia, ktorí už roky cez svoje politické bábky a lokajov vyciciavajú štátny rozpočet, sa cítia neohrozene. Sú schopní si kúpiť takmer každého a robia tak každé parlamentné voľby. Sme za to, aby pravidlá hospodárskej súťaže, ale aj trestnoprávna zodpovednosť platili pre každého rovnako. Slovensko je bohatá krajina, avšak roky je rozkrádaná na úkor svojich vlastných občanov. Nová vláda, ktorá musí vzísť z nasledujúci parlamentných volieb bude mať preto prioritu číslo jeden výmenu papalášov, ktorí riadia Daňový úrad, Colný úrad a Kriminálny úrad Finančnej správy. Preto už dnes hľadáme kompetentných a neskorumpovaných ľudí, ktorí môžu po voľbách začať čo najskôr s revitalizáciou reštartu štátu. Hnutie Sme rodina – Boris Kollár je tu pre národ, štát a zmenu k starostlivému, spravodlivého a sebestačnému Slovensku!!!

Naše činy ukazujú odbornosť, vízie, zásady a hlavne držíme slovo, občania nesmú byť klamaní, preto naše pracovné krédo vychádza z nasledovných zásad, preto sme tu:

„Svet potrebuje ľudí: Ktorí sa nedajú kúpiť. Ktorí dodržia svoje slovo. Pre ktorých charakter má väčšiu cenu než bohatstvo. Ktorí majú svoj názor a svoje zásady. Ktorí neváhajú urobiť nejaké zmeny. Ktorí ani v dave ľudí nestratia svoju individualitu. Ktorí budú v maličkostiach rovnako čestní, ako vo veľkých veciach. Ktorí nerobia kompromisy so zlom. Ktorých ambície nie sú obmedzené ich sebeckými cieľmi a túžbami. Ktorí nepovedia, že „to“ budú robiť, pretože to tak vždy robili alebo robia všetci. Ktorí sú verní svojim priateľom, či o nich idú dobré alebo zlé správy a bez ohľadu na to, ako sa im darí. Ktorí neveria, že prefíkanosť, lesť a krutosť sú tie najlepšie vlastnosti na dosiahnutie úspechu. Ktorí sa nehanbia a neboja stáť za pravdou, aj keď je nepopulárna. Ktorí dokážu povedať „nie“, aj vtedy, keď zvyšok sveta hovorí „áno“.

Podporujeme tradičnú kresťanskú rodinu, preto sobáše a registrované partnerstvá odmietame, takže nie! Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár na otázku, kde vidí hranice kompromisu pri rokovaniach o požiadavkách LGBT komunity, ktorá tiež chce mať právne nástroje na riešenie svojich vzťahových otázok, Kollár reagoval, že sobáše homosexuálov alebo registrované partnerstvá sú pre jeho stranu neprípustné. „Treba týmto ľuďom pomôcť, aby si mohli navzájom nahliadať do zdravotnej karty, navzájom sa zastupovať, v prípade úmrtia jedného z partnerov dediť alebo ostať bývať v byte… Aby mohli po sebe preberať určité práva. Ale určite sme proti adopciám, v našej strane tadeto cesta nevedie,“ to prehlásil predseda hnutia a za tým si stojíme, aj keď sa to liberálom nepáči!

SPOLOČNÝ POLITICKÝ PROGRAM HNUTIA IDENTITA A DEMOKRACIA, KTORÉHO ČLENOM JE AJ SME RODINA – Boris Kollar

🇸🇰SME RODINA🇸🇰 sa stala súčasťou 🇪🇺Movement for a Europe of Nations and Freedom (ENF)🇪🇺, ktorého ambíciou je reformovať Európu, ktorá bude chrániť hranice, zachovávať národné tradície ale najmä pomáhať bežným ľuďom. Sme súčasťou veľkého hnutia na čele s 🇮🇹Matteom Salvinim🇮🇹 To že voliči nepodporili našich kandidátov do EP, neznamená, že spolupráca nebude naďalej prebiehať. Tak ako v súčasnosti bojujeme za občanov SR v NR SR, rovnako náš poslanec NR SR pre zahraničnú politiku Ludovit Goga bude vo frakcii v EP cez zástupcov Talianska a Francúzska rovnako hájiť záujmy občanov SR. Aj keď sme nedostali podporu v Eurovoľbách 2019 od vás, naše aktivity naďalej pokračujú, spolupráca s kolegami je prostredníctvom nášho poslanca NR SR pre zahraničné záležitosti Ľudovítom Gogom z hnutia Sme rodina – Boris Kollár, ktorý háji záujmy SR, aj napriek tomu, že v EP nemá mandát europoslanca. 🇸🇰 1. DODRŽIAVANIE DEMOKRATICKÝCH PRINCÍPOV Hnutie a jeho členovia založili svoj politický projekt na dodržiavaní demokratických princípov a ustanoveniach Charty základných práv, a preto odmietajú akékoľvek sympatie, resp. súvislosť s ktorýmkoľvek autoritatívnym alebo totalitným projektom. 🇸🇰 2. SUVERENITA Hnutie verí v suverenitu štátov a národov a spoluprácu medzi národmi. Preto odmieta všetky politiky zamerané na vytvorenie superštátu alebo akéhokoľvek iného nadnárodného subjektu. Táto „opozícia“ voči akémukoľvek prenosu národnej suverenity na nadnárodné orgány a / alebo európske inštitúcie je jedným zo základných princípov, ktoré spájajú členov hnutia. 🇸🇰 3. IDENTITA Strany a poslanci Európskeho parlamentu založili svoju politickú alianciu na princípe zachovania identity občanov a národov Európy a rešpektovaní špecifických vlastností týchto národov. Právo na kontrolu a reguláciu prisťahovalectva je preto základným princípom, ktorý zdieľajú všetci členovia hnutia. 🇸🇰 4. ŠPECIFICKOSŤ Členovia hnutia uznávajú právo každého jednotlivca brániť konkrétne a jedinečné ekonomické, sociálne a územné prvky v Európe. Hnutie si zároveň zachováva rôznorodosť politických projektov svojich členov. 🇸🇰 5. SLOBODA Členovia hnutia si vybudovali svoje politické hnutie na obranu individuálnych slobôd a zdôrazňujú osobitný význam ochrany slobody prejavu, vrátane digitálnej slobody, ktorá je dnes čoraz viac ohrozovaná. 🇸🇰 6. KULTÚRA AKO ZÁKLAD POLITIKY Hnutie je toho názoru, že kultúra je samotnou podstatou všetkých politických činností a že iba kultúrne a vedecké vzdelávanie umožní občanom rozvíjať politické vedomie.

Dnes banky postupujú zvláštnym spôsobom, nepripomína to obdobie krízy a situáciu z r. 2008?

30.10.2019

Na zamyslenie, dnes banky postupujú zvláštnym spôsobom, nepripomína to situáciu z r. 2008? Pripomeňme si, keď pred jedenástimi rokmi, v septembri roku 2008, padla v USA jedna z najväčších viac »

Obchodná a investičná dohoda TTIP by dala nadnárodným spoločnostiam právomoc súdiť vlády kvôli rozhodnutiam, ktoré by poškodili budúce zisky nadnárodných spoločností.

28.10.2019

Európa musí vystúpiť z tieňa USA a začať sledovať vlastné záujmy, inak ju objatie jej veľkého brata zadusí." Treba si uvedomiť jednu závažnú vec: je strašne naivné, ak sa niekto domnieva, viac »

09-mikulas-4x

Mikuláš rekordér je na roztrhanie

06.12.2019 18:32

Viac ako polstoročie rozdáva deťom radosť a je slovenským rekordérom. Dokonca má na to certifikát.

polícia, zadržanie, obvinený

Polícia sa vrátila do domu tyrana. Hľadala v Hronci mŕtveho novorodenca?

06.12.2019 18:00

Okolie domu, kde štvorročný Martinko býval s rodičmi a tromi súrodencami, začali muži zákona prehľadávať už vo štvrtok večer.

Ropná plošina

Krajiny OPEC sa dohodli so spojencami na výraznejšom znížení ťažby ropy

06.12.2019 17:00

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci sa dohodli, že v 1. štvrťroku budúceho roka znížia svoju ťažbu o ďalších 500 000 barelov denne.

SR Bratislava súd zmenky ÚVV Markíza Marian Kočner

Prokurátorovi z Threemy dočasne pozastavili výkon funkcie

06.12.2019 16:58

Prokurátorovi Palovičovi ešte v lete tohto roku zaistili policajti mobilný telefón. Dôvodom bola komunikácia s viacnásobne stíhaným podnikateľom Marianom Kočnerom.

robertto045835kovac

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 4201x
Priemerná čítanosť článkov: 1400x

Autor blogu

Archív